T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastanemiz Uluslararası Sempozyumda Temsil Edildi

Güncelleme Tarihi: 10/06/2020

Ukrayna Kiev’de, 4-6 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen 4. International Science Symposium ‘’New Horizons İn Science’’ sempozyumuna (ISS2019) ‘’İzmir Buca Kadın Doğum Hastanesi 2014 Ocak - 2019 Haziran Arasındaki Doğum Verilerinin Değerlendirilmesi, ve Gebelerin Kendilerini Algılama ve Sosyal Destek Düzeylerinin Değerlendirilmesi’’ başlıklı iki farklı sözel bildiri göndererek, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz Filiz ÇOBANTEPE KÖPRÜLÜ, Eğitim Hemşiremiz Melek GÜLCÜK, Kalite Koordinatörümüz Yasemin DURUKAN, Emzirme Danışmanımız Nazlı PEHLİVAN, Hasta Hakları Sorumlumuz Hayriye SOLMAZ, ve Sorumlu Teknisyen Zehra DEVECİ katılım sağlamışlardır.

 Sözlü olarak sunulan çalışmalar arasında 15 kategoride en başarılı olanların düzenleme kurulu tarafından seçildiği sempozyumda, hastanemizde yapmış oldukları araştırmaların sunumları Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Filiz ÇOBANTEPE KÖPRÜLÜ  ve Melek GÜLCÜK tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir.

İlk Araştırma, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Ocak 2014 –Haziran 2019 yılları arasında gerçekleşen doğumlar incelenerek retrospektif ve tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın amacı;  Normal doğum ve sezeryan  oranlarını, sezeryan endikasyonlarını, ve gebelerin bazı sosyodemografik ve obstetrik özelliklerinin değerlendirilmesidir.               

İncelenen toplam 34920 gebeye ait veriler, doğum yapan kadınların yaşı, canlı doğan bebeklerin doğum ağırlığı, cinsiyeti, doğum şekli, sezaryen ile doğum yapmış ise sezaryen endikasyon bilgilerini içermektedir.

 Doğum yapan annelerin yaşlarının minimum 14, maksimum 51 olduğu, kız bebek oranının %48,9 olduğu,%1.15’inin çoğul gebelik,  % 0.3’ünün ölü doğum olduğu görülmektedir.

Primer sezaryen oranı % 16,4,  mükerrer sezaryen oranı 23,4,  toplam sezaryen oranı  %39,8 ve normal doğum oranı ise %60,2 olarak bulunmuştur.

İkinci araştırma ise;Gebelerin kendilerini algılama ve sosyal destek düzeylerin değerlendirmek amacıyla yapılan kesitsel analitik tipte, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne başvuran 513 gebe ile yürütülmüştür.

Araştırma sonucuna göre; Gebelerin annelik algıları yüksekken, beden ve sosyal destek algıları orta düzeyde, ve en çok ailelerinden sosyal destek aldıkları belirlenmiştir.

Sempozyumun yanısıra ekip Lviv Kadın Doğum Hastanesini ziyaret ederek hastane Başhekimi Sheketa Lyudmila Dmitrovna ile görüşerek gözlemlerde bulunmuşlardır

  • WhatsApp Image 2019-10-02 at 15.45.38.jpeg
  • WhatsApp Image 2019-10-02 at 15.46.08.jpeg
  • WhatsApp Image 2019-10-02 at 15.49.37.jpeg
  • WhatsApp Image 2019-10-02 at 15.50.11.jpeg
  • WhatsApp Image 2019-10-02 at 15.52.03.jpeg
  • WhatsApp Image 2019-10-02 at 15.52.52 (1).jpeg
  • WhatsApp Image 2019-10-02 at 15.55.56.jpeg
  • WhatsApp Image 2019-10-02 at 15.58.40.jpeg
  • WhatsApp Image 2019-10-02 at 16.03.20.jpeg