T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

Güncelleme Tarihi: 23/10/2018

çalışan haklarııı.png

Sağlık Bakanlığı’nın 2012/23 sayılı Genelgesine istinaden hastanemiz bünyesinde “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” kurulmuş olup “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” çalışanların çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikâyetlerini kabul etmek, bu başvuruları değerlendirip raporlayarak gerekli düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahiplerine geri bildirimde bulunmak üzere çalışmalarını başlatmıştır. Bilindiği üzere bugüne kadar Sağlık personeline yönelik şiddet vakaları ile karşılaşılmıştır. Hastanemiz bünyesinde sağlık hizmetleri sunumunda personele yönelik şiddet olaylarının karşısında sistemin etkili işleyebilmesi ve sağlık çalışanlarına yönelik her türlü olayların kayıt altına alınması sağlanmakta gerekli işlemler başlatılmaktadır. Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilmektedir. Hizmetten çekilme talebi, kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü ve yazılı olarak bildirilecektir. Sağlık çalışanlarının bu talebine yönelik birimimizce Sağlık Bakanlığı 2012/23 Genelgesine istinaden “Hizmetten Çekilme Talimatı ve Formu” oluşturulmuştur.